Thursday, November 07, 2013

بر باد می‌رویم

آلبوم  را ورق می‌زنم
زنده می‌شوی
باد می‌وزد
بر باد می‌رویم
این بار با هم

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت