Sunday, July 14, 2013

بورخس

بورخس:
خیال می‌کنم که گذشته هم درست مثل آینده قابل تغییردادن است. بدبختانه زمان حال این‌طور نیست. اگر من درد جسمانی داشته باشم، چه فایده که فکر کنم این درد وجود ندارد، چرا که آن را حس می‌کنم. نه؟<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت