Monday, June 25, 2012

نقد دیگری بر «داستان زرتشت» مهدی مرعشی

زرتشت، مفهومی عتیق در زبانی امروزین/پوریا ر

نگاهی به رمان «داستان زرتشت»، نوشته‌ی مهدی مرعشی، نشر زاگرس، 2011، مونترال


در یک موقعیت بینامتنی اساطیر هم بدل به متن می‌شوند و در دل کلمات جاری می‌شوند تا در خوانشی امروزین باز زنده شوند و به حیات خود ادامه دهند. بر این اساس، شخصیتی به نام زرتشت، در رمان «داستان زرتشت» مهدی مرعشی بازآفریده می‌شود تا در هویتی مستقل، در کارگه کلام جانی تازه بیابد.

زرتشت شخصیت ناآشنایی نیست. داستانش هم کم بر این زبان و آن زبان نیامده. پس چرا این رمان را باید بخوانیم؟ چرا باید باز از ششم فروردین نمی‌دانم کدام سال قرناقرن پیش، آن سوتر از دریاچه ارومیه باید در انتظار تولد کودکی بنشینیم که به هنگام زادن می‌خندد؟ مگر این رمان چه تفاوتی دارد با سایر داستان‌هایی که در مورد زرتشت گفته‌اند؟

ادامه در سایت شهروند - این‌جا


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Saturday, June 16, 2012

داستان «گور» از مهدی مرعشی،‌ در رادیو کوچه


داستان «گور» را از من (از مجموعه داستان نَفَس‌تنگ) ، با اجرا و تنظیم خانم شهره شعشعانی در رادیو کوچه بشنوید

در غیاب دانای کل

نفس‌تنگ مجموعه نه داستان کوتاه مهدی مرعشی چالشی‌ با مضامین تنهایی، عشق، سنت، مذهب، خرافه و پوچی جنگ است، در قالبی که گرچه ظرفیت‌های آن پیشاپیش توسط داستان‌نویس‌های مدرن جهان تضمین شده، اما هیچ تضمین پیشاپیشی هم برای موفقیت نویسنده‌ای که با استفاده از آن ظرفیت‌ها به چالش با این مضامین ازلی می‌پردازد وجود ندارد.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Saturday, June 09, 2012

نگاهی به مجموعه داستان «تا دوردست‌ها»
نقدی از من بر مجموعه داستان «تا دوردست‌ها»، نوشته‌ی علی رادبوی
در نشریه‌ی هفتــــه مونترال

این‌جا


مجموعه داستان: تا دوردست‌ها

نویسنده: علی رادبوی

چاپ نخست: 2011

سیاتل واشنگتن

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Thursday, June 07, 2012

گفت‌وگوی مهدی مرعشی با عزیز معتضدی


گفت‌وگوی من با عزیز معتضدی در رادیو زمانه

«انقلاب‌ها به داستان‌های کافکا شباهت دارند.»

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Azadegi مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

سایت